n China - Shipwreck Asia

China

21 results 1 - 21

Site Country Discovered Location Dating Status of Hull remains
Bai Jiao, Da Chen Zha 1 and 2 Shipwrecks China Baijiao (White Reef) 1271-1368
Window Island Wreck Site China Window Island
Wenchang Shipwreck China Wenchang, Hainan
Yuanmengkou Shipwreck (=Tenshin ??) China Yuanmengkou, Jinghai County, Tianjing 960-1279
Xisha Islands Wreck Site China Xisha Islands, South China Sea
Si-Qiao River Boat China Yangtze River near Yangzhou
Ru-Gao River Boat China Ru-Gao County, Jiangsu Province, near Yangzhou
Pingdu Shipwreck (catamaran) China Pingdu County, Shandong Province
Penglai ship No.II China Peng-Lai, Shandong Province 1368-1644
Nankaihe Shipwrecks China near Fuyang river in Nankahe Village, Cixian County, Hebei Province. 1271-1368
Nanghai No.I China Offshore of Yangjian city, Guangdong Province
A Ship Rudder from the Treasure Shipyard China The site of the Treasure Shipyard (baochuan chang), The shipyard site is in the northwestern corner of Nanjing, which lies on the Yangzi river 15th century
Ningpo Shipwreck China Ningpo (Mingzhou) 960-1279
Liangshan Hsien Naval Partol Boat China Liangshan County, Shandong Province. 1377
Fengbang Shipwreck (=Shanghai??) China Fengbang, Jiadin County, Shanghai 1120-1279
Fa-Shih ship China Fa-Shih near Quanzhou 960-1279
Chuanyang He boat China Chuanyang River, Chuansha County, Shanghai
BaoLing Gang Shipwreck China Bao Ling Gang Harbor,Wenchang, Hainan Province 1640s
Bakau (=Bohai) China
Bohai Bay Shipwreck (Suizhong shipwreck) China Suizhong County, Liaoning Province 1288
Quanzhou ship China Around carnel at Houzhou Harbour in Quanzhou Bay, about 10km from Quanzhou 1265-79 (1277?) High
 
/** * This theme was designed and built by ETNET CO., Ltd. * You are not allowed to delete comment lines here. **/ $seojuku_options = get_option('seojuku_theme'); ?>